Termeni şi condiţii

Prezentul document pune la dispoziţia terţilor utilizatori regulamentul privind termenii şi condiţiile de utilizare a platformei web www.hotnews.md.

Utilizarea platformei web www.hotnews.md, prin logare sau accesarea serviciilor informaţionale puse la dispoziţia terţilor constituie un acord implicit de respectare a termenilor si condiţiilor enunţate în cuprinsul acestui document cu toate efectele şi consecinţele ce decurg din aceasta.

I.    Accesul

Accesarea serviciilor informaţionale se va face folosind platforma web www.hotnews.md. Termenul de Utilizator se refera la un utilizator înregistrat al serviciilor informaţionale oferite de HotNews.md. Un utilizator înregistrat este definit ca o persoană care a îndeplinit cu succes toate cerinţele procesului de înregistrare.

II.    Drepturi de proprietate intelectuala

Prin drepturi de proprietate intelectuala se înţelege, in mod expres, drepturile de autor şi conexe, conform legislaţiei R. Moldova, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi tratatele, convenţiile internaţionale din domeniu la care R. Moldova este parte.

Drepturile de autor asupra tuturor materialelor de presă existente pe site aparţin fie platformei on-line HotNews.md, fie altor site-uri, agenţii de presă şi publicaţii listate.

Este interzisă extragerea şi/sau reutilizarea materialelor de presă postate, precum şi orice utilizare a oricărui material privit individual, în integritatea sa, în cadrul unor activităţi care generează direct sau indirect avantaje economice sau comerciale sau în cadrul oricăror activităţi care depăşesc utilizarea personala. Prin utilizare legitimă a materialelor informaţionale produse de redactorii noştri se înţelege autorizare din partea HotNews.md.

Pentru toate situaţiile de încălcare a drepturilor HotNews.md şi ale altor titulari ale drepturilor de autor asupra materialelor de presă publicate, aceştia, împreuna sau separat, îşi rezerva dreptul de a solicita sancţionarea civilă, contravenţionala sau penală, după caz, conform legislaţiei în vigoare.

Proprietarul platformei on-line HotNews.md îşi rezerva dreptul de a împiedica, prin utilizarea oricăror mijloace legale de protecţie, utilizarea accesului la site-ul www.hotnews.md în scopuri ilegale.

III. Reguli de securitate

1. Sunt interzise:

- efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronica, folosind orice date preluate în mod direct sau indirect de pe platforma on-line HotNews.md;

- modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice ori restricţionarea accesului la aceste date;

- transferul neautorizat de date;

- perturbarea funcţionarii platformei web www.hotnews.md prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice postate sau prin restricţionarea accesului la aceste date;

- modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restricţionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionarii platformei web www.hotnews.md, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altcineva.

2. Este interzisa inserarea în comentarii a textelor, informaţiilor

-   care limitează drepturile omului sau sunt jignitoare
-   care îndeamnă la săvârşirea unor fapte ilegale
-   care acuză de săvârşirea unei infracţiuni sau delict
-   care are conţinut de reclama, în mod deosebit URL


3. Nu este indicată publicitatea în comentarii a altor oferte Internet

4. Redactorii si administratorii HotNews.md au dreptul de a limita drepturile de utilizator ale celor care încălca regulile de mai sus. Interzicerea utilizării este însa precedată de un avertisment (cu excepţia cazurilor extreme) şi doar după aceasta administratorul aplică sancţiunile.

5. În anumite cazuri, conţinutul publicat de către utilizator poate apărea doar după aprobarea redactorului sau administratorului. În aceste cazuri, redactorul sau administratorul are obligaţia de a lua în considerare principiile de protecţie a administrării datelor.

6. Redacţia HotNews.md are dreptul de a verifica datele utilizatorului din motive administrative sau în unele cazuri verificarea adresei IP a utilizatorului, în caz că este necesară blocarea adresei utilizatorului.

7. Redacţia HotNews.md îsi rezerva dreptul ca în caz de nerespectare a prezentelor reguli să limiteze sau să excludă utilizatorul din lista beneficiarilor.

8. Prestatorul, HotNews.md, nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere juridic pentru conţinutul textelor publicate de către utilizatori în comentarii. Utilizatorul garantează că textele publicate în comentarii de către el nu contravin legilor în vigoare.

Utilizatorul garantează că textul din propriul comentariu nu jigneşte drepturile unei a treia persoane, garantează protecţia datelor personale, a drepturilor de autor care ar putea împiedica sau limita publicarea acestor texte sau ar vătăma drepturile sau interesele celor care poseda aceste drepturi.

Pentru vătămarea acestor drepturi este responsabil exclusiv utilizatorul. Utilizatorul este responsabil fata de HotNews.md şi este obligat de a repara daunele aduse HotNews.md, care provin din nerespectarea obligaţiilor faţă de HotNews.md.

III.    Drepturi rezervate

HotNews.md îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare sau completare va produce efecte din momentul postării ei pe site.

IV.    Notificări

În masura în care utilizatorii consideră că orice material pus la dispoziţie prin intermediul site-ului încalcă drepturile de autor/conexe, drepturile la marca comercială sau orice alte drepturi, semnalarea situaţiei se va face de către utilizatori la adresa de e-mail: hotnewsmd@gmail.com