Sursa imagine: madrm.gov.md

R. Moldova și Ungaria vor dezvolta proiecte comune în domeniul mediului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) va beneficia de asistență tehnică din partea Ministerul Agriculturii al Ungariei, în scopul identificării și implementării programelor și proiectelor comune în domeniul mediului. În acest sens, la începutul lunii martie, părțile au semnat Memorandumul de Înțelegere.
 
Conform prevederile Memorandumului, părțile vor dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul protecției mediului, în conformitate cu normele și standardele Uniunii Europene și vor respecta drepturile și obligațiile fiecărei țări de a proteja mediul și natura și de a asigura utilizarea rațională a resurselor naturale.
 
Documentul constituie un cadru legal pentru cooperarea moldo-ungară în domeniul protecției naturii, diversității biologice, speciilor de animale și habitatelor lor; reducerea poluării aerului. De asemenea, cadrul legal prevede și cooperarea în domeniul armonizării legislației Republicii Moldova cu privire la protecția mediului și a naturii la reglementările Uniunii Europene, punerii în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptării la schimbările climatice, etc.
 
În acest context, va fi creat un grup de lucru moldo-ungar pentru mediu, în care se vor organiza întâlniri pentru probleme specifice legate de prevederile acordului, alternativ în Ungaria și în Republica Moldova. Scopul creării grupului ține de elaborarea programelor de lucru, care vor include activități planificate pentru perioade determinate, dar și evaluarea și monitorizarea privind implementarea programelor de lucru.
 
Potrivit MADRM, Memorandumul de Înțelegere este condiționat de disponibilitatea fondurilor și a personalului. Fiecare parte, va acoperi costurile de participare ale reprezentanților săi în toate evenimentele comune, iar țara gazdă, va asigura spațiile şi echipamentele necesare pentru organizarea evenimentelor comune.
Autor: HotNews
Sursa: madrm.gov.md
13.03.2018 Actual
784
0

Comentarii 0