Sursa imagine: hotnews.md

Declaraţia directorului Agenţiei de Dezvoltare (ADR) NORD (P)

”Procesul de dezvoltare regională este unul complex dar şi nou pentru Republica Moldova. Aici au fost implicate direct autorităţile publice locale, dar şi agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale prin crearea parteneriatelor cu primăriile sau consiliile raionale. Toate iniţiativele privind acest proces se încadrează în priorităţile de dezvoltare a regiunilor, stabilite în Strategiile de dezvoltare a regiunilor.

Un pas important este aprobarea Documentul unic de program (DUP) pe anii 2010-2012, care stabileşte acţiunile prioritare pentru următorii trei ani privind implementarea obiectivelor de dezvoltare regională a ţării. Proiectele de dezvoltare regională elaborate vor beneficia de finanţare totală sau parţială din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, care este inclus în Bugetul de stat şi constituie 1% din veniturile anuale aprobate. Implementarea proiectelor aprobate pentru Regiunea de Nord pînă în 2012, va oferi posibilitatea dezvoltării raioanelor Făleşti, Soroca, Drochia, Sîngerei, Briceni, Ocniţa, Floreşti, Edineţ, Rîşcani şi mun.Bălţi ” , a menţionat dl. Bodrug .

Conform Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Fondul naţional pentru dezvoltare regională este creat din alocaţiile anuale din bugetul de stat, care constituie 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv. În anul 2010, Fondul va fi suplinit cu mijloace financiare în valoare de 1,75 milioane Euro oferite de Guvernul Marii Britanii în baza Memorandumului de înţelegere dintre Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (DFID) şi Guvernul Republicii Moldova.
DUP a fost elaborat de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi vizat de Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

La baza documentului stau strategiile de dezvoltare regională, planurile operaţionale regionale şi se încadrează în priorităţile de dezvoltare regională, care ţin de reabilitarea infrastructurii fizice, susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale, protecţia mediului şi promovarea atractivităţii turistice. Valoarea totală a celor 56 de proiecte preconizate pentru finanţare în perioada 2010-2012 este de circa 1,2 miliarde lei.

Autor: Ion Bodrug, directorul Agenţiei de Dezvoltare (ADR) NORD
Sursa: comunicate.md
10.09.2010 Caleidoscop
1151
0

Comentarii 1

  • Corneliu Necrutatorul:

    Cine ti-o scris referatul, articolul de data asta?

    14.09.2010 01:59